Coaching

Coaching is een begeleidingsvorm op basis van gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid. Tijdens de coachsessies ontwikkelt men (zelf)bewustzijn, competenties en effectief gedrag. Het coachen gebeurt door middel van observaties (objectieve gewaarwordingen), open vraagstelling, intuitie, metaforen en labels. Door het uitvoeren van de activiteiten met het paard ervaart de coachee direct of indirect de consequenties van zijn handelen doordat het paard dat spiegelt (ervaringsgericht leren).

Bij het coachen wordt er gewerkt zonder een oordeel te geven aan de persoon en de situatie. Het uitgangspunt bij coaching is dat de coachee zelf de expert van zijn vraagstuk is. De overtuiging in dit coachproces ligt dus op de vermogens van de coachee om zelf zijn situatie te beoordelen en te kunnen oplossen (het oplossingsgericht leren).De activiteiten worden naast/met het paard op de grond uitgevoerd, dit betekent dat er niet op de paarden wordt gezeten of dat deze bereden worden. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten wordt de coachee tot zelfreflectie aangezet. Zelfreflectie helpt de coachee bewust te maken van gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen. Het is niet van belang dat een activiteit succesvol wordt uitgevoerd, de beleving van de coachee staat centraal.

Duur coachsessie

Een coachsessie zal een uur tot anderhalf uur duren. Naar aanleiding van het intakegesprek zal worden bepaald hoeveel sessies er nodig zijn. De gemiddelde looptijd van een coaching traject is 1 tot 12 maanden, met in totaal 3 tot 12 sessies.

Locatie

De coachsessie speelt zich af in een rustige en groenrijke omgeving in de buitenlucht nabij de bossen van Beetsterzwaag. Er zal met het paard worden gewerkt in een rijbak met zandbodem, zorg dus voor warme kleding en stevige schoenen (die vies mogen worden).

Voor wie

Specialisatie: Kinderen en jongeren met een diagnose (zoals autisme, ADHD, trauma) en voor ouders met kinderen met diverse opvoedingsproblematiek.

  • Volwassenen: individuele coaching en begeleiding.
  • Teams: individuele coaching en begeleiding, teambuilding, leiderschap, communicatie, veranderingsprocessen.

Privacy en veiligheid

De privacy, fysieke en emotionele veiligheid van de gecoachte persoon wordt ten allen tijde gewaarborgd. Informatie van de gecoachte persoon, zaken in en rondom de coachsessie zal niet aan derden worden verstrekt en zal professioneel en vertrouwelijk behandeld worden.

Kwaliteitsregister

Equicentering is aangesloten bij het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach (KREAC).
Kijk voor meer informatie op equineassistedcoach.nl